Maribel Domènech

About This Project

TEIXIR IDENTITATS

Maribel Domènech

L’exposició recull una revisió d’obres significatives, de caràcter interdisciplinari, realitzades en diferents períodes i que centren el seu discurs en teixir identitats. M’interessa utilitzar com a mitjà el vestit, que es constitueix com una segona pell; el vestit pot reflectir el que sentim. Desenvolupe la idea de vestit com un mitjà de comunicació. Treballe amb elements tradicionals i amb nous mitjans artístics, experimentant amb tèxtils, indumentària i tecnologia. És un treball que també investiga la qualitat física i significativa dels materials que tenen la capacitat de transmetre energia, so i llum; materials industrials que es localitzen sempre a la llar, com cables elèctrics, telefònics o multimèdia, així com garlandes de leds, que un cop teixits són, sobretot, significatius. Faig servir com a procés creatiu l’acció de teixir pel seu poder narratiu.

Dependència. 1997. Fotografia cibachrome 180×110 cm. (Fotografia: Maribel Domènech)

7 Paraules sobre la sexualitat. 1998. Cable elèctric de color i neó llum negra. Instal·lació de dimensions variables. (Fotografia: Miguel Ángel Valero)

Com una habitació plena de llum. 1998. Instal·lació de dimensions variables. Cable elèctric i llum negra. (Fotografia: Maribel Domènech)

Per observar el món a una certa distància. 2000. Fotografia cibachrome 366×245 cm., Tríptic. (Fotografia: Miguel Ángel Valero)

Existir és Resistir. 2005. Fotografia digital lambda 240 x 180 cm. Díptic. (Fotografia: Miguel Ángel Valero).

Les germanes Martí, història d’una casa, història de tres vides. 2005. Instal·lació de dimensions variables. (Fotografia: Noè Bermejo)

Entre amor i pànic, 2009. Vestit teixit amb 74 garlandes de leds vermells (74 feminicidis a 2008) Instal·lació de dimensions variables. Vestit 170 x 120 x 100 cm. Paraules: 200 x 30 cm i 300 x 30 cm respectivament (Fotografia: Maribel Domènech)

TEJER IDENTIDADES

Maribel Doménech

La exposición recoge una revisión de obras significativas, de carácter interdisciplinar, realizadas en diferentes periodos y que centran su discurso en tejer identidades. Me interesa utilizar como medio el vestido, que se constituye como una segunda piel; el vestido puede reflejar lo que sentimos. Desarrollo la idea de vestido como un medio de comunicación. Trabajo con elementos tradicionales y con nuevos medios artísticos, experimentando con textiles, indumentaria y tecnología. Es un trabajo que también investiga la cualidad física y significativa de los materiales que tienen la capacidad de transmitir energía, sonido y luz; materiales industriales que se localizan siempre en el hogar, como cables eléctricos, telefónicos o multimedia, así como guirnaldas de leds, que una vez tejidos son, sobre todo, significativos. Utilizo como proceso creativo la acción de tejer por su poder narrativo.

Dependencia. 1997. Fotografía cibachrome 180×110 cm. (Fotografía: Maribel Domènech)

7 Palabras acerca de la sexualidad. 1998. Cable eléctrico de color y neón luz negra. Instalación de dimensiones variables. (Fotografía: Miguel Ángel Valero)

Como una habitación llena de luz. 1998. Instalación de dimensiones variables. Cable eléctrico y luz negra. (Fotografía: Maribel Domènech)

Para observar el mundo a una cierta distancia. 2000. Fotografía cibachrome 366×245 cm., tríptico (Fotografía: Miguel Ángel Valero)

Existir es Resistir. 2005. Fotografía digital lambda 240 x 180 cm. Díptico (Fotografía: Miguel Ángel Valero).

Las hermanas Martí, historia de una casa, historia de tres vidas. 2005. Instalación de dimensiones variables (Fotografía: Noé Bermejo)

Entre amor y pánico, 2009. Vestido tejido con 74 guirnaldas de leds rojos (74 feminicidios en 2008) Instalación de dimensiones variables. Vestido 170 x 120 x 100 cm. Palabras: 200 x 30 cm y 300 x 30 cm respectivamente (Fotografía: Maribel Domènech)

SEW IDENTITIES

Maribel Domènech

The exhibition includes a review of significant works of an interdisciplinary nature, carried out in different periods and that focus their discourse on weaving identities. I am interested in using clothing as a medium, which is constituted as a second skin; the dress can reflect what we feel. Developed the idea of dress as a means of communication. Work with traditional elements and with new artistic means, experimenting with textiles, clothing and technology. It is a work that also investigates the physical and significant quality of the materials that have the capacity to transmit energy, sound and light; Industrial materials that are always located in the home, such as electrical, telephone or multimedia cables, as well as garlands of leds, which once fabrics are, above all, significant. I use as a creative process the action of weaving by its narrative power.

Dependence. 1997. (Photo: Maribel Domènech)

7 Words about sexuality. 1998. (Photo: Miguel Ángel Valero)

Like a room full of light. 1998. (Photo: Maribel Domènech)

To observe the world at a certain distance. 2000. (Photo: Miguel Ángel Valero)

To exist is to resist. 2005. (Photo: Miguel Ángel Valero).

The Marti sisters, a story of a house, a story of three lives. 2005. (Photo: Noé Bermejo)

Between love and panic. 2009. (Photo: Maribel Domènech)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies , pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies