Herbert Rodríguez

About This Project

Art, per a què?

Herbert Rodríguez

Genero collages de curtcircuits visuals per posar en evidència cruel indiferència social de sectors que toleren que l’Empresa escampi publicitat de consum, en un país on la misèria és la realitat quotidiana de milers. També, explicito la grolleria del Negoci que busca incitar la lubricitat dels homes, normalitzant la cosificació de la dona. A tot això, art, per a què?

www.herbertrodriguez.com

 

Arte, ¿para qué?

Herbert Rodríguez

Genero collages de cortocircuitos visuales para poner en evidencia cruel indiferencia social de sectores que toleran que la Empresa esparza publicidad de consumo, en un país donde la miseria es la realidad cotidiana de miles. También, explicito la grosería del Negocio que busca incitar la lubricidad de los varones, normalizando a la cosificación de la mujer. A todo esto, arte, ¿para qué?

www.herbertrodriguez.com

 

 

Art, what for?

Herbert Rodríguez

I create collages of visual short circuits to demonstrate the cruel social indifference of sectors that tolerate the Company spreading consumer advertising, in a country where misery is the daily reality of thousands. Also, I make explicit the rudeness of the Business that seeks to incite the lubricity of men, normalizing the objectification of women. To all this, art, what for?

www.herbertrodriguez.com

 

Obres / Obras / Works

1.. El desnudo de la mujer en el arte.

  1. Autorretrato.
  2. El privilegio de vivir bien.
  3. Lo mejor para papá.
  4. Arte para qué.
  5. Pinga de violadores.
  6. Luzca maravillosa.
Date
Category
Collage