Sergi Llàcer

About This Project

Wittig ass

Sergi Llàcer

Wittigs és la denominació amb què s’anomenen els cossos parlants en el marc d’una societat contrasexual. Endinse la meua obra dintre d’aquesta societat; la meua intencionalitat artística consistirà en resexualitzar l’anus com a centre contrasexual universal. Vull mostrar la repressió heteronormativa per a deconstruir la significació del penis com el centre del plaer sexual i eix del sotmetiment de la diversitat. Així la meua creació es converteix en una fàbrica de reelaboració del cos contrasexual post humà: el wittig ass.

 

Wittig ass

Sergi Llàcer

Wittigs es la denominación de los cuerpos hablantes en el marco de una sociedad contrasexual. Adentro mi obra en esta sociedad con la intencionalidad artística de mostrar el ano Re-sexualizado y centro contrasexual universal. Quiero mostrar la represión heteronormativa para deconstruir la significación del pene como el centro del placer sexual y eje del sometimiento de la diversidad. Mi creación se convierte en una fábrica de reelaboración del cuerpo contrasexual poshumano: el wittig ass.

 

Wittig ass

Sergi Llàcer

Wittigs is the name given to speaking bodies in the context of a countersexual society. I inside my work in this society with the artistic intention of showing the resexualized anus and universal countersexual center. I want to show the heteronormative repression to deconstruct the meaning of the penis as the center of sexual pleasure and axis of the subjugation of diversity.  My creation becomes a factory of reworking the post-human countersexual body: the wittig ass.

 

 @yosoysemele

Obres / Obras / Works

  1. Abierto o cerrado
  2. Abierto-cerrado (díptico)
  3. Invertido
  4. Open ass
  5. Open ass 2
  6. Stop or wide open
  7. Y por qué no
Date