Víctor Parral Sánchez

About This Project

Ciborga: barroquisme i psicodèlia

Víctor Parral Sánchez

Aquesta exposició ens parla de la hidridació entre l’artista com a subjecte i com a objecte, entre la realitat i la ficció i entre la norma social i la transgressió de la mateixa. A partir d’aquests tres empelts he realitzat un recorregut al llarg de la meua trajectòria com a activista LGTBI i com a artista multidisciplinar destacant aquestes set obres. A través d’elles, podem observar com el cos de l’artista es converteix en la seua pròpia producció artística, gràcies a la qual la realitat i la ficció es transformen en un únic lloc per a habitar i mutar la nostra identitat dins d’un marc social establert. Escultura, pintura, vídeo-art, fotografia i performance s’interrelacionen mitjançant alguns conceptes propis del fenomen queer, com ara la subversió de la norma performativa del gènere de Judith Butler; la dansa en espiral del cíborg de Donna Haraway; o la contrasexualitat i la farmacopornografia de Paul B. Preciado.

 

Ciborga: barroquismo y psicodelia

Víctor Parral Sánchez

Esta exposición nos habla de la hibridación entre el artista como sujeto y como objeto, entre la realidad y la ficción, y entre la norma social y la transgresión de la misma. A partir de estos tres injertos he realizado un recorrido a lo largo de mi trayectoria como activista LGTBI y como artista multidisciplinar destacando estas siete obras. A través de ellas, podemos observar cómo el cuerpo del artista se convierte en su propia producción artística, gracias a la cual la realidad y la ficción se transforman en un único lugar para habitar y mutar nuestra identidad dentro de un marco social establecido. Escultura, pintura, vídeo-arte, fotografía y performance se interrelacionan mediante algunos conceptos propios del fenómeno queer, tales como la subversión de la norma performativa del género de Judith Butler; la “danza en espiral” del cíborg de Donna Haraway; o la contrasexualidad y la farmacopornografía de Paul B. Preciado.

 

Ciborga: Baroque and Psychedelia

Víctor Parral Sánchez

This exhibition tells us about the hybridisation between the artist as subject and as object, between reality and fiction, and between the social norm and its transgression. From these three grafts I have made a journey through my career as an LGTBI activist and as a multidisciplinary artist, highlighting these seven works. Through them, we can observe how the artist’s body becomes his own artistic production, thanks to which reality and fiction are transformed into a single place to inhabit and mutate our identity within an established social framework. Sculpture, painting, video-art, photography and performance are interrelated through some of the concepts of the queer phenomenon, such as Judith Butler’s subversion of the performative norm of gender; Donna Haraway’s «spiral dance» of the cyborg; or Paul B. Preciado’s counter-sexuality and pharmacopornography.

 

 

Obres / Obras / Works

 

  1. Sorolls. 2010. Instal·lació de vídeo-performance. 8’ 51”. Sobre el poder disruptiu i destructiu de qualsevol tipus de soroll (a mode d’interferència) o estereotip rígid en els processos comunicatius amb l’adolescència. Exposició col·lectiva Frío y caliente comissariada per Los Torreznos al Centre de Cultura Contemporània l’Escorxador d’Elx en 2010.

 

  1. Selló de bicicleta amb dilatador anal (2015) i Els espais invertits de Ciborga (2016). Talla amb fusta de pi i tècnica constructiva. 40x20x20 cm i 42x42x109 cm. Joc contrasexual que promou la dildotectònica anti-fal·luscèntrica. Exposat al València Sex Fest 2016.

 

  1. Ciborga, la pròxima generació de l’era farmacopornogràfica: la performativitat, la dildotectònica i la contrasexualitat en les aplicacions de contacte de la telefonia mòbil per a ciborgais. 2016. Vídeo-art. Sobre la mutació d’un ciborgai que vol deixar de ser home i interactua de manera prostètica amb altres ciborgais tant en el ciberespai com en la realitat. 6’ 57”. Exposat al València Sex Fest-2016.

 

  1. Dit i forat: escatologies geomètriques sobre l’analitat. 2017. Tècnica mixta sobre contraxapat. 76 x 94 cm. Exposició col·lectiva RE-PASSA-2021 a l’Ajuntament de Bétera.

 

  1. MIYC: generant. 2018. Performance.

Mutació identitària i corporal sota els paràmetres de la dildotectònica i la contrasexualitat. Realitzada al Festival Accion!MAD18 en el Centro Cultural Matadero – Las Naves de Madrid. Consulta en https://rb.gy/e7iyos

 

  1. Ciborga: barroqu-is-me. 2019. Performance.

Naixement, mutació identitària i dansa en espiral de Ciborga. Realitzada al III Cicle Escèniques LGTBI de la Sala Carme Teatre de València. Consulta al canal de l’artista en https://rb.gy/ae5igy

 

  1. Psicodèlia identitària. 2021. Fotografia digital i vídeo-performance. Projecte artístic i educatiu pertanyent a la residència artística Identitats en acció: del dibuix a la performance… i a les xarxes socials. Integrat en les Resistències Artístiques 2020-21 del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana desenvolupat a l’institut Salvador Gadea d’Aldaia. Canal de YouTube de l’artista en https://rb.gy/3uxke0 i en https://rb.gy/ifwz8c dins del blog https://igualtatidentitatsidiversitatsdeldibuixalaperformance.art.blog/