Jose Rosales

About This Project

Cossos estranys

Jose Rosales

Aquesta és una revisió dels meus darrers treballs relacionats amb la representació dels cossos i les al·lusions a ells; hi trobareu diferents maneres en les quals he pensat la corporalitat en el meu treball, des de la descomposició de la imatge corporal oficial estatal present al projecte Nuevas personas, passant per moments més bromistes com en el personatge d’Esteve a la sèrie Cama Verde i per la meua faceta de productor amateur porno a Pornodiario i Pornogrames.

 

Cuerpos extraños

Jose Rosales

Esta es una revisión de mis últimos trabajos relacionados con la representación de los cuerpos y alusiones a ellos; encontrarán diferentes maneras en las cuales he pensado la corporalidad en mi trabajo, desde la descomposición de la imagen corporal oficial estatal presente en el proyecto Nuevas personas, pasando por momentos más bromistas como en el personaje de Esteban en la serie Cama Verde y por mi faceta de productor amateur porno en Pornodiario y Pornogramas.

 

Strange bodies

Jose Rosales

This is a review of my latest works related to the representation of bodies and allusions to them. You will find different ways in which I have thought about corporeality in my work, from the decomposition of the official state body image present in the Nuevas Personas project, going through more playful moments such as the character of Esteban in the series Cama Verde and my facet of amateur porn producer in Pornodiario and Pornogramas.

 

 

Obres / Obras / Works

 

01. Cama Verde, Esteban y John Lennon.02. Cama Verde, Esteban y vaca.03. Escrituras para luditas.04. Nuevas personas 0305. Pornodiario 306. Soy un niño de verdad I07. Soy un niño de verdad II