Marina Cochet, Juan Sepúlveda Sanchis i Antonio Santos

About This Project

El Violeta

Marina Cochet, Juan Sepúlveda Sanchis, Antonio Santos

És la primera novel·la gràfica (Drakul Editorial, 2018) sobre la persecució dels homosexuals en el franquisme. Un relat que aprofundeix en una època fosca: als anys cinquanta la llei de perillositat social porta a molts homosexuals a la clandestinitat, l’exili o la integració en la societat negant la seua orientació sexual. A través de les imatges de Marina Cochet, amb guió de Joan Sepúlveda Sanchis i Antonio Santos, el còmic s’apropa a la realitat, funcionant com a crònica i consolidant-se com un fragment de memòria històrica essencial. Una crítica al passat que està de nou present.

https://www.drakul.es/component/virtuemart/el-violeta-detail

El Violeta

Marina Cochet, Juan Sepúlveda Sanchis, Antonio Santos

Es la primera novela gráfica (Drakul Editorial, 2018) sobre la persecución de los homosexuales en el franquismo. Un relato que profundiza sobre una época oscura: en los años cincuenta la ley de peligrosidad social lleva a muchos homosexuales a la clandestinidad, el exilio o la integración en la sociedad negando su orientación sexual. A través de las imágenes de Marina Cochet, con guión de Juan Sepúlveda Sanchis y Antonio Santos, el cómic se acerca a la realidad, funcionando como crónica y consolidándose como un pedazo de memoria histórica esencial. Una crítica al pasado que está de nuevo presente.

https://www.drakul.es/component/virtuemart/el-violeta-detail

El Violeta

Marina Cochet, Juan Sepúlveda Sanchis, Antonio Santos

It is the first comic (Drakul Editorial, 2018) about the persecution of homosexuals in the Franco regime. A story that delves into a dark age: in the fifties the law of social dangerousness leads many homosexuals into hiding, exile or integration into society denying their sexual orientation. Through the images of Marina Cochet, with a script by Juan Sepúlveda Sanchis and Antonio Santos, the comic is close to reality, functioning as a chronicle and consolidating itself as a piece of essential historical memory. A critique of the past that is once again present.

https://www.drakul.es/component/virtuemart/el-violeta-detail

Date
Category
Comic