Graham Bell Tornado

About This Project

Llibre-accions

Graham Bell Tornado

En un principi era el Verb. En un arxiu de llibres reciclats, meta-texts reciclopèdics. Verbs que es corporifiquen. «Intentar mantenir el seny en una societat a la vora del precipici». Discutiu: l’espiritualitat transgènere i el dol / les xarxes «anti-socials» / l’explotació institucionalitzada i polítiques culturals que inverteixen en espais i no en artistes / els vincles entre la pèrdua de territori i la pèrdua de biodiversitat / etc. Graham Bell Tornado, artista transgènere, la pràctica transdisciplinària del qual (performance, vídeo, música i art gràfic) eclèctica i experimental, relaciona l’organització biològica amb la política. Aquesta és la primera exposició de la sèrie de fotomuntatges de performances basades en llibres que van començar el 2009.

Libro-acciones

Graham Bell Tornado

En el principio era el Verbo. En un archivo de libros reciclados, metatextos reciclopédicos. Verbos que se corporeizan. «Intentar mantener la cordura en una sociedad al borde». Discutid: la espiritualidad transgénero y el luto / las redes “anti-sociales” / la explotación institucionalizada y políticas culturales que invierten en espacios y no en artistas / los vínculos entre la pérdida de territorio y la pérdida de biodiversidad / etc. Graham Bell Tornado, artista transgénero cuya práctica transdisciplinaria (performance, video, música y arte gráfico) ecléctica y experimental relaciona la organización biológica con la política. Esta es la primera exposición de su serie de fotomontajes de performances basadas en libros que empezaron en 2009.

Book Actions

Graham Bell Tornado

In the beginning was the Word. In an archive of recycled books, recyclopedic meta-texts. Words which become embodied. “Trying to stay sane in a society on the verge.” Discuss: transgender spirituality and mourning / “anti-social” media / institutionalised exploitation and a politics of culture which invests in spaces not artists / the links between loss of territory and loss of biodiversity / etc. Graham Bell Tornado is a transgender artist whose eclectic and experimental practice combines performance, video, music, photography and graphic art, drawing parallels between biological and political organisation. This is the first exhibition of their photomontage series of book-based performances which began in 2009.

Obres /Obras/Works

1. Radical Ecology (2019) with/con Anna Maria Staiano. Photo/Still of Performance © Tom Garretson

2. Face Book (2019)

3. Scottish Hysterics and the Keening Women Tour (2019)

4. Memory P(a)lace (2019) with/con Eva Pez. Photo/Still of Performance © Fabrizio Campisi

5. The Hysteria of XXI Century Valencian Art (2019) Photo/Still of Performance © Perifèries & Manu Marpel

6. Queering el Archivo Nacional (2019)

7. P.I.N.Q. Park Project (2019) Photo/Still of Performance © IVAM

http://www.grahambelltornado.com

Date
Category
Arte, Fotografía, Performance, Vídeo