Alex Flemming

Date
Category
Arte
About This Project

Alex Flemming

Body Builders

L’artista Alex Flemming viu a cavall entre dues capitals mundials de l’art: São Paulo, la ciutat brasilera que el va veure néixer com a artista, i Berlín, la metròpoli europea en la qual resideix amb la complicitat del seu marit Henrique Luz. La trajectòria de l’artista té rellevància internacional, havent rebut reconeixement com a fotògraf, pintor, escultor, gravador, artista multimèdia i poeta. Sempre sorprenent i un tant enigmàtic, és capaç de revisar la seu narrativa personal mitjançant l’ús creatiu de la pròpia roba, però també de reflectir la realitat social a través de retrats i acostaments suggeridors a la pell del que és humà. Les lletres de l’alfabet plouen de manera subtil sobre les seues idees gràfiques. A Museari Museu de l’Imaginari presenta set obres de la sèrie Body Builders.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8626/alex-flemming

https://www.facebook.com/alex.flemming.16

Alex Flemming

Body Builders

El artista Alex Flemming vive a caballo entre dos capitales mundiales del arte: São Paulo, la ciudad brasileña que le vio nacer como artista, y Berlín, la metrópolis europea en la que reside con la complicidad de su marido Henrique Luz. Su trayectoria tiene relevancia internacional, habiendo recibido reconocimiento como fotógrafo, pintor, escultor, grabador, artista multimedia y poeta. Siempre sorprendente y algo enigmático, es capaz de revisar su narrativa personal mediante el uso creativo de sus propias ropas, pero también de reflejar la realidad social a través de retratos y acercamientos sugerentes a la piel de lo humano. Las letras del alfabeto llueven de manera sutil sobre sus ideas gráficas. En Museari Museu de l’Imaginari presenta siete obras de la serie Body Builders.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8626/alex-flemming

https://www.facebook.com/alex.flemming.16

Alex Flemming

Body Builders

The artist Alex Flemming lives between two cities that are world capitals of art: São Paulo, the Brazilian city in which he was born, and Berlin, the European metropolis where he lives with his husband Henrique Luz. His career has international relevance, having received recognition as a photographer, painter, sculptor, printer, multimedia artist and poet. Always surprising and somewhat enigmatic, he can review his personal narrative through the creative use of his own clothes, but also reflect the social reality through portraits and approaches suggestive to the skin of the human. The letters of the alphabet rain subtly on his graphic ideas. In Museari Museu de l’Imaginari presents seven works of the series Body Builders.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8626/alex-flemming

https://www.facebook.com/alex.flemming.16