Ricardo Cotanda

About This Project

Ricardo Cotanda

The Party’s Over (2018)

1969. L’absència. El dol. La memòria. 1991. La pista. La música. El ball. 1963. Les nits. El desig. La lluna. 1987. Les mirades. La soledat. Els silencis. 1936. Félix. Nova York. Federico. 1996. L’agressió. La violència. La por. 2005. La revolta. La lluita. Els carrers. 1971. La trobada. La llum. Els colors. 1993. La presència. La festa. El record. 2018.

I Judy.

– 38 espills de 30 cm de diàmetre i 38 quilos de confeti

– Instal·lació al CMC La Mercé de Borriana, maig, juny i juliol de 2018

Fotografies d’Anja Krakowski i Ricardo Cotanda

https://www.facebook.com/ricardocotanda 

Ricardo Cotanda

The Party’s Over (2018)

1969. La ausencia. El duelo. La memoria. 1991. La pista. La música. El baile. 1963. Las noches. El deseo. La luna. 1987. Las miradas. La soledad. Los silencios. 1936. Félix. Nueva York. Federico. 1996. La agresión. La violencia. El miedo. 2005. La revuelta. La lucha. Las calles. 1971. El encuentro. La luz. Los colores. 1993. La presencia. La fiesta. El recuerdo. 2018.

I Judy.

– 38 espejos de 30 cm de diámetro y 38 kilos de confeti

– Instalación en el CMC La Mercé de Borriana, mayo, junio y julio de 2018

Fotografías de Anja Krakowski y Ricardo Cotanda

https://www.facebook.com/ricardocotanda 

Ricardo Cotanda

The Party’s Over (2018)

1969. The absence. The duel. The memory. 1991. The track. Music. The dance. 1963. The nights. The desire. Moon. 1987. The looks. Loneliness. The silences. 1936. Felix. NY. Federico 1996. The aggression. The violence. The fear. 2005. The revolt. The fight. Streets. 1971. The encounter. The light. Colors. 1993. The presence. Party. The memory. 2018

I Judy.

– 38 mirrors of 30 cm in diameter and 38 kilos of confetti

– Installation at the CMC La Mercé de Borriana, May, June and July 2018

Photos by Anja Krakowski and Ricardo Cotanda

https://www.facebook.com/ricardocotanda 

Date
Category
Fotografía