Pepe Miralles

Homofòbia

Date
Category
Fotografía
About This Project

7 projectes
Pepe Miralles

Guardonat recentment amb el premi Margarida Borràs del Col·lectiu Lambda, Pepe Miralles (Xàbia, 1959) és artista visual i professor a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.
Els seus treballs visuals els entén com projectes inquilins de l’espai públic, la qual cosa li permet revisitar-los quan vol, i no sentir-se pressionat per la necessitat d’executar una ordre de parada. El seu Laboratori de Projectes n’és una prova, un lloc en el qual s’hi enuncien i assagen les possibilitats d’una idea. Dos són els temes en els quals més ha aprofundit: la perspectiva social del VIH/Sida, participant en grups activistes i en la producció de continguts culturals i visuals; i la sexualitat en els espais públics, documentant l’ús dels llocs de cruising, així com les biohistòries dels qui en fan ús.

És director de la Càtedra d’Art i Malalties, director de SELECTA i codirector de FICAE Festival Internacional de Curtmetratges i Art sobre Malalties.

Web de Pepe Miralles
Pepe Miralles en Facebook
@1pepemiralles

Títols de les obres i enllaços per accedir-hi / Títulos de las obras y enlaces para acceder: / Titles of works and links to access:
1. Homofobia (pintada)
2. Elogi de la ploma
4. Records negres
5. Espais negres
6. Creuant el paisatge
7. Cadires

7 proyectos
Pepe Miralles


Ganador del Premio Margarida Borràs del Col·lectiu Lambda, Pepe Miralles (Xàbia, 1959) es artista visual y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sus trabajos visuales los entiende como proyectos inquilinos del espacio público, lo que le permite revisitarlos cuando quiere y no sentirse presionado por la necesidad de ejecutar una orden de parada. Su Laboratorio de Proyectos es una prueba de ello, un lugar en el que se enuncia y ensayan las posibilidades de una idea. Dos son los temas en los que más ha profundizado: la perspectiva social del VIH/Sida, participando en grupos activistas y en la producción de contenidos culturales y visuales; y la sexualidad en los espacios públicos, documentando tanto el uso de los enclaves de cruising, como las biohistorias de quienes los usan.
Es director de la Cátedra de Arte y Enfermedades, director de SELECTA y codirector de FICAE Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades

 

7 projects
Pepe Miralles


Lambda’s Margarida Borràs Prize Winner, Pepe Miralles (Xàbia, 1959) is a visual artist and teacher at the Faculty of Fine Arts of the Polytechnic University of Valencia. He understands his visual works as tenants of public space projects. This assessment allows the author revisit when he wants and not feel pressured by the need to carry out a stop command. Laboratory Project is a test of their way to do. It is a place where it is tested the possibilities of an idea. The topics that most worked are twofold: the social perspective of HIV/AIDS, participating in activist groups producing cultural and visual content on the subject; and sexuality in public spaces, documenting both the use of cruising places, such as life histories of those who use them.

He is director of the “Cátedra Arte y Enfermedades”, director of SELECTA, and co-director of FICAE International Short Film Festival and Art Diseases.