Pepa Arróniz

About This Project

Pepa Arróniz
Projecte Hyster
La capacitat de gestar i alletar ha servit i serveix d’excusa per relegar les dones a l’àmbit domèstic. A partir de la representació plàstica del cos i dels genitals femenins, Projecte Hyster revisa els rols que la dona ha assumit i se li han assignat al llarg de la història. Intrínsecament aborda qüestions de gènere que per la seua condició de transversalitat no només afecten a les dones sinó que concerneixen a tota la societat, en uns moments en què s’està produint una polarització en massa àmbits.
http://pepaarroniz.es/
@pepa.arroniz

Pepa Arróniz
Proyecto Hyster
La capacidad de gestar y amamantar ha servido y sirve de excusa para relegar a las mujeres al ámbito doméstico. A partir de la representación plástica del cuerpo y de los genitales femeninos, Proyecto Hyster revisa los roles que la mujer ha asumido y se le han asignado a lo largo de la historia. Intrínsecamente aborda cuestiones de género que por su condición de transversalidad no solo atañen a las mujeres sino que conciernen a toda la sociedad, en unos momentos en que se está produciendo una polarización en demasiados ámbitos.
http://pepaarroniz.es/
@pepa.arroniz

Pepa Arróniz
Hyster Project
The ability to gestate and breastfeed has served and serves as an excuse to relegate women to the domestic sphere. From the visual representation of the body and the female genitals, Project Hyster reviews the roles that women have assumed and have been assigned throughout history. Intrinsically, it deals with gender issues that, because of their transversality, not only concern women but also concern all of society, at a time when polarization is taking place in too many areas.
http://pepaarroniz.es/
@pepa.arroniz

Obres / Obras / Works:
Venus 2
Venus 4
Libertad
Trata
Domingos y fiestas de guardar
A pecho descubierto
Johnny cogió su fusil

Date
Category
Textil