Osvaldo Sequeira

About This Project

 

Ser Humà (Ser Humano)
Osvaldo Sequeira

El meu treball gira al voltant de l’ésser humà, buscant com el cos humà (el físic), dialoga amb l’ésser (l’intangible). Així, en el meu treball estic creant imatges d’estats emocionals que em permeten parlar de com és l’ésser humà i de com és la realitat que l’envolta, des de la seua sexualitat fins a la seua relació amb altres éssers humans. El meu objectiu és crear imatges que conviden l’espectador a endinsar-se en el més íntim del seu Ser emocional, per conduir-lo a explorar la seua pròpia realitat.
@ osvaldo.sequeira.araya
 
 
Ser Humano
Osvaldo Sequeira

Mi trabajo gira en torno al ser humano, buscando cómo el cuerpo humano (lo físico), dialoga con el ser (lo intangible). Así, en mi trabajo estoy creando imágenes de estados emocionales que me permiten hablar de cómo es el ser humano y de cómo es la realidad que le rodea, desde su sexualidad hasta su relación con otros seres humanos. Mi objetivo es crear imágenes que inviten al espectador a adentrarse en lo más íntimo de su Ser emocional, y lo conduzcan a explorar su propia realidad.
https://www.facebook.com/osvaldo.sequeira.araya
 
 
Human Being (Ser Humano)
Osvaldo Sequeira

My work revolves around the human being, looking for how the human body (the physical) dialogues with the being (the intangible). Thus, in my work I am creating images of emotional states that allow me to talk about what human beings are like and what the reality that surrounds them is like, from their sexuality to their relationship with other human beings. My goal is to create images that invite the viewer to delve into the depths of his emotional Being, and lead him to explore his own reality.
https://si.cultura.cr/personas/osvaldo-sequeira-araya.html

 

Date
Category
Arte, Pintura