Miquel Mollà

About This Project

Turgències

Miquel Mollà

La seua formació artística no ha estat un procés reglat. Va estudiar Filosofia i ha realitzat disseny gràfic editorial. Pel que fa als treballs artístics ha mantingut una presència constant en mostres de pintura i ha participat en l’edició de carpetes d’obra gràfica. El 2003 inicia la sèrie encara oberta Ciutat X, i comença a interessar-se per l’escultura, a ran d’un encàrrec del Consell de la Joventut de Xàtiva per a realitzar una escultura en memòria de les víctimes del bombardeig de l’estació el 1939. El 2016 va presentar la seua primera exposició individual d’escultures (Xafapapers / Escultures d’escriptori) i en 2022 la segona (Enrocar-se) alhora que presenta el seu primer poemari visual, titulat Xafapapers. Ha comissariat exposicions i mostres col·lectives. El dibuix i l’escultura li tenen robat el cor.

http://artdefonsmiquelmolla.blogspot.com

 

Turgencias

Miquel Mollà

Su formación artística no ha sido un proceso reglado. Estudió Filosofía y ha realizado diseño gráfico editorial. En cuanto a los trabajos artísticos, ha mantenido una presencia constante en muestras de pintura y ha participado en la edición de carpetas de obra gráfica. En 2003 inicia la serie todavía abierta Ciutat X, y comienza a interesarse por la escultura, a raíz de un encargo del Consejo de la Juventud de Xàtiva para realizar una escultura en memoria de las víctimas del bombardeo de la estación en 1939. En 2016 presentó su primera exposición individual de esculturas (Xafapapers / Escultures d’escriptori) y en 2022 la segunda (Enrocar-se) a la vez que presenta su primer poemario visual, titulado Xafapapers. Ha comisariado exposiciones y muestras colectivas. El dibujo y la escultura le tienen robado el corazón.

http://artdefonsmiquelmolla.blogspot.com

 

Turgidities

Miquel Mollà

His artistic training has not been a regulated process. He studied Philosophy and has done editorial graphic design. Regarding art works, he has maintained a constant presence in painting exhibitions and has participated in the edition of graphic wors. In 2003 he began the series Ciutat X, and the same year he became interested in sculpture, as a result of a commission from the Xàtiva Youth Council to make a sculpture in memory of the victims of the bombing of the Train Station in 1939. In 2016 he presented his first individual exhibition of sculptures (Xafapapers / Escultures d’escriptori) and in 2022 the second (Enrocar-se) while also presenting his first visual collection of poems, entitled Xafapapers. He has curated exhibitions and group shows. Drawing and sculpture have stolen his heart.

http://artdefonsmiquelmolla.blogspot.com

 

Obres / Obras / Works

  1. Cul de pera al plat. Roca calcària tallada, ferro i porcellana. 15’3x23x23cm. 2021
  2. Fons d’armari (detall) Impressió digital sobre tela samba, intervinguda amb pany i clau. 114x57cm. 2022
  3. Penjoll (detall). Impressió digital sobre tela samba & clau / 114x57cm. 2022
  4. Fons d’armari + Penjoll
  5. Úranos el Capat, déu del Cel. Roca calcària tallada. 40x20x16cm aprox. 2021
  6. Turgència (detall). Roca calcària tallada. 11’7x18x16’5cm. 2006-7
  7. Piruleta perplexa. Acrílic sobre loneta. 81x81cm. 2007

 

Category
Escultura, Obra Gráfica, Poema visual