Lucía Marrades

Date
About This Project

Apocalipsi
Lucía Marrades
Pintura figurativa que reflecteix un món personal carregat de pors, traumes, vivències i experiències íntimes. Retaules que es mostren com una mena de teràpia per digerir i interpretar les problemàtiques a les que s´ha enfrontat l´autora. Influències artístiques, cinematogràfiques, musicals i LGTBIQ. L’art és un reflex de la vida: l’òpera barroca, la cultura camp, underground i trash americana dels anys ‘70 i ‘80, la pintura japonesa, la pintura flamenca del segle XV, el cinema italià dels anys ‘60 i ‘70, el món de la moda, els retaules gòtics de l’estil internacional, la música punk, el transvestisme, la prostitució, la cultura queer. La major part dels personatges que hi apareixen són transsexuals o genderqueer (gènere no-binari) que exhibeixen cossos excessius sense complexes amb una intencionalitat de lluita contra la tirania de la imatge i dels cànons socials imposats.
1. Culpa. Gouache sobre paper. 60×60 cm.
2. Les dones de l’Apocalipsi. Acrílic sobre taula. 50×50 cm.
3. Descendiment definitiu… I van morir els porcs. Gouache sobre paper. 60×60 cm.
4. La meua primera coronació. Acrílic sobre taula. 110×70 cm.
5. Apocalipsi domèstic. Gouache sobre paper. 60×60 cm.
6. El bany. Acrílic sobre taula. 60×60 cm.
7. La nàusea. Oli sobre taula. 50×50 cm.
luciamarradespuig@gmail.com
https://www.facebook.com/lucia.m.puig

Apocalipsis
Lucía Marrades
Pintura figurativa que refleja un mundo personal cargado de miedos, traumas, vivencias y experiencias íntimas. Retablos que se muestran como una forma de terapia para digerir e interpretar las problemáticas a las que se ha enfrentado la autora. Influencias artísticas, cinematográficas, musicales y LGTBIQ. El arte es un reflejo de la vida: la ópera barroca, la cultura camp, underground y trash americana de los años ‘70 y ‘80, la pintura japonesa, la pintura flamenca del siglo XV, el cine italiano de los años ´60 y ´70, el mundo de la moda, los retablos góticos del estilo internacional, la música punk, el travestismo, la prostitución, la cultura queer. La mayor parte de los personajes que aparecen son transexuales o genderqueer (género no-binario) que exhiben cuerpos excesivos sin complejos con una intencionalidad de lucha contra la tiranía de la imagen y de los cánones sociales impuestos.
1. Culpa. Gouache sobre paper. 60×60 cm.
2. Las mujeres del Apocalipsis. Acrílico sobre tabla. 50×50 cm.
3. Descendimiento definitivo… Y murieron los cerdos. Gouache sobre papel. 60×60 cm.
4. Mi primera coronación. Acrílico sobre tabla. 110×70 cm.
5. Apocalipsis doméstico. Gouache sobre papel. 60×60 cm.
6. El baño. Acrílico sobre tabla. 60×60 cm.
7. La náusea. Óleo sobre tabla. 50×50 cm.
luciamarradespuig@gmail.com
https://www.facebook.com/lucia.m.puig

Apocalypse
Lucía Marrades
Figurative painting that reflects a personal world full of fears, traumas and intimate experiences. Works that shown as a form of therapy to digest and interpret the problems facing the author. Artistic, cinematographic, musical and LGBTIQ influences. Art is a reflection of life: baroque opera, camp, underground and American trash culture from the 70s and 80s of the 20th century, Japanese painting, 15th century painting, Italian cinema from the 60s and 70s, the world of fashion, gothic altarpieces of international style, punk music, prostitution, queer culture. Most of the characters that appear are transgender or genderqueer (non-binary genre) that exhibit excessive bodies without complexes with an intentionality to fight the tyranny of the image and the imposed social canons.
1. Guilt. Gouache on paper. 60×60 cm.
2. The women of the Apocalypse. Acrylic on wood. 50×50 cm.
3. Definitive descent … And the pigs died. Gouache on paper. 60×60 cm.
4. My first coronation. Acrylic on wood. 110×70 cm.
5. Domestic apocalypse. Gouache on paper. 60×60 cm.
6. The bathroom. Acrylic on board. 60×60 cm.
7. Nausea. Oil on board. 50×50 cm.
luciamarradespuig@gmail.com
https://www.facebook.com/lucia.m.puig