Joel Mestre

Date
Category
Dibujos
Tags
Dibujos
About This Project

Walden, Lynch & Praga. Dibuixos.
Joel Mestre
El dibuix no sempre és un recurs d’iniciació a un tema, en ocasions és ja una conclusió, la forma idònia de comptar alguna cosa. Igual que succeeix amb la pintura, amb la fotografia, amb un text, etc., tots són processos igualment íntims, camins diferents que ens revelen alguna cosa diferent d’un mateix tema. Però també és cert que el dibuix, bé per l’ús de materials bàsics o pel seu procés d’elaboració tan directe, resulta especialment noble i evocador. Per a aquesta ocasió s’han seleccionat: un dibuix realitzat a Praga i sis treballs recents; tres d’ells en referència al llibre Walden d’Henry David Thoreau i tres a manera de diàleg i homenatge a David Lynch. En tots ells conviuen elements de la tradició escènica amb al·lusions tecnològiques, associacions automàtiques que ens traslladen a un model de realitat augmentada.
www.joelmestre.com

 

Walden, Lynch & Praga. Dibujos.
Joel Mestre
El dibujo no siempre es un recurso de iniciación a un tema, en ocasiones es ya una conclusión, la forma idónea de contar algo. Al igual que sucede con la pintura, con la fotografía, con un texto, etc., todo son procesos igualmente íntimos, caminos diferentes que nos revelan algo distinto de un mismo tema. Pero también es cierto que el dibujo, bien por el uso de materiales básicos o por su proceso de elaboración tan directo, resulta especialmente noble y evocador. Para esta ocasión se han seleccionado: un dibujo realizado en Praga y seis trabajos recientes; tres de ellos en referencia al libro Walden de Henry David Thoreau y otros tres a modo de diálogo u homenaje a David Lynch. En todos ellos conviven elementos de la tradición escénica con alusiones tecnológicas, asociaciones automáticas que nos trasladan a un modelo de realidad aumentada.
www.joelmestre.com

 

Walden, Lynch & Prague. Drawings.
Joel Mestre

Drawing is not always a resource introduction to a topic. Sometimes it is already a conclusion, the ideal way to say something. As is the case with painting, with photography, text, etc., all are equally intimate processes, different paths that reveal something other than a theme. It is also true that drawing, by the use of basic materials, or by manufacturing process: is particularly noble and evocative. For this exhibition, we are selected seven pieces: a drawing made in Prague and six recent works: three works in reference to the Henry David Thoreau’s book Walden, and three other as a dialogue or homage to David Lynch. In all piece the elements of scenic tradition coexist with technological allusions, automatic associations that take us to a model of augmented reality.
www.joelmestre.com

 

Obres / Obras / Works
Tija (Serie David Lynch). Bolígraf sobre impressió digital en paper Epson / Bolígrafo sobre impresión digital en papel Epson / Pen on Epson digital paper printing. A4. 2015.
Vaina (Serie David Lynch). Bolígraf sobre impressió digital en paper Epson / Bolígrafo sobre impresión digital en papel Epson / Pen on Epson digital paper printing. A4. 2015.
Wasap (Serie David Lynch). Bolígraf sobre impressió digital en paper Epson / Bolígrafo sobre impresión digital en papel Epson / Pen on Epson digital paper printing. A4. 2015.
Walden 1 (A propósito de Thoreau). Paper cromat, reflexos casuals i bolígraf sobre paper / Papel cromado, reflejos casuales y bolígrafo sobre papel / A4. 2013.
Walden 2 (A propósito de Thoreau). Paper cromat, reflexos casuals i bolígraf sobre paper / Papel cromado, reflejos casuales y bolígrafo sobre papel / Paper chrome, casual reflections and pen on paper. A4. 2013.
Walden 4 (A propósito de Thoreau). Paper cromat, reflexos casuals i bolígraf sobre paper / Papel cromado, reflejos casuales y bolígrafo sobre papel / Paper chrome, casual reflections and pen on paper. A4. 2013.
Sucede en Praga. Bolígraf sobre impressió digital / Bolígrafo sobre impresión digital / Pen on digital printing. A5. 2008.