Del LaGrace Volcano

About This Project

Visibly Intersex

Del LaGrace Volcano

Visibly Intersex és un projecte col·laboratiu que va començar el 2011 en un fòrum d’activistes intersex patrocinat per ILGA. Totes les persones són activistes intersexuals. Aquest projecte és una de les moltes produccions al voltant del món que visibilitzen aquesta realitat. Com persuadim a les nostres cultures que la diversitat física corporal no és una cosa que hagi de ser arreglat? El futur de Visibly Intersex és finançar i crear un Arxiu Intersex. Del LaGrace Volcano és un dels instigadors de la cultura queer. El seu treball inclou fotografia, instal·lació, performance i pel·lícules, obres amb les que interroga el gènere a diversos nivells, revisant especialment la masculinitat i la feminitat.

https://www.dellagracevolcano.com

Visibly Intersex

Del LaGrace Volcano

Visibly Intersex es un proyecto colaborativo que comenzó en 2011 en un foro de activistas intersex patrocinado por ILGA. Todas las personas son activistas intersexuales. Este proyecto es una de las muchas producciones alrededor del mundo que visibilizan esta realidad. ¿Cómo persuadimos a nuestras culturas de que la diversidad física corporal no es algo que deba ser arreglado? El futuro de Visibly Intersex es financiar y crear un Archivo Intersex. Del LaGrace Volcano es uno de los instigadores de la cultura queer. Su trabajo incluye fotografía, instalación, performance y películas, obras con las que interroga el género a varios niveles, revisando especialmente la masculinidad y la feminidad.

https://www.dellagracevolcano.com

Visibly Intersex

Del LaGrace Volcano

Visibly Intersex is a collaborative project that took off in 2011 at an intersex activist forum sponsored by ILGA. All of the people are intersex activists. This project is one of many productions around the world. How do we persuade our cultures that physical bodily diversity is not something that needs to be fixed? The future of Visibly Intersex will hopefully funding and the creation of an Intersex Archive. Del LaGrace Volcano is one of instigators of queer culture. Del’s work includes photography, installation, performance and film and interrogates the performance of gender on several levels, especially the performance of masculinity and femininity.

https://www.dellagracevolcano.com

Obres / Obras / Works

1. Hiker Chiu. Intersex in Taiwan. Brussels, 2011.

2. Sally Gross. Intersex in South Africa (RIP). Brussels, 2011.

3. Tobias. Intersex in Austria. Riga, 2014.

4. Irene Kuzemko. Intersex in Russia and Ukraine. Vienna, 2017.

5. Anis Akthar. Intersex in the UK. Vienna, 2017.

6. Ellie. Intersex in Sweden. Stokholm, 2016.

7. Valentino Cecchietti. Intersex in England. Surrey, 2016.

Date
Category
Fotografía