Javier Velasco

About This Project

Projecte Sharia

Javier Velasco

Aquest projecte sorgeix de material gràfic trobat a la xarxa. La meva proposta utilitza la forma del Betlem per una representació diferent, com a denúncia de situacions violentes i cruentes que tenen lloc avui a determinats llocs del món. Partint de fotografies reals de l’aplicació de la Sharia en alguns països (obtingudes als mitjans de comunicació), han estat modelades a l’escala pessebrística tradicional però amb una càrrega semàntica diferent, ja que les dues narracions tenen un component religiós (encara que amb perspectives oposades). Lapidacions, flagel·lacions, penjaments, mutilacions, amb una escenografia similar a la dels pessebres tradicionals. Indrets on tenen lloc ajusticiaments de dones i homosexuals per l’aplicació de la Sharia. Seguint els passos de Goya, no ha estat la meua intenció endolcir els fets, sinó retratar fidelment la tràgica realitat dels mateixos. Amb aquest treball no ofenc a ningú, no invente, no ironitze, no faig burles, no em crec superior, no denigre. Només pinte i escenifique imatges reals que publiquen els diaris i transmeten les televisions. ¿Va resultarà que és més perillosa la reproducció artística que la foto real de la qual parteix?

durero10@gmail.com

@javier.velasco

Proyecto Sharia

Javier Velasco

Este proyecto surge de material gráfico encontrado en la red. Mi propuesta es utilizar la forma del Belén clásico para otra representación diferente, como denuncia de situaciones violentas y cruentas que tienen lugar hoy en determinados lugares del mundo. Partiendo de fotografías reales de la aplicación de la Sharia en algunos países (sacadas de los medios de comunicación), han sido modeladas a la escala belenística tradicional pero con una carga semántica totalmente diferente, sin perder de vista que las dos narraciones tienen un componente religioso (aunque con perspectivas opuestas). Lapidaciones, flagelaciones, ahorcamientos, mutilaciones, en una escenografía similar a la de los belenes tradicionales. Lugares en donde tienen lugar ajusticiamientos de mujeres y homosexuales por la aplicación de la Sharia. Siguiendo los pasos de Goya, no ha sido mi intención dulcificar los hechos, sino pegarme fielmente a la trágica realidad de los mismos. Con este trabajo no ofendo a nadie, no invento, no ironizo, no hago burlas, no me creo superior, no denigro. Sólo pinto, esculpo, escenifico o fotografío imágenes reales que publican los periódicos y transmiten las televisiones. ¿Va a resultar que es más peligrosa la reproducción artística que la foto real de la que parte?

durero10@gmail.com

@javier.velasco

Sharia Project

Javier Velasco

This project arises from graphic material found in the network. My proposal uses the form of the Bethlehem for a different representation, as a denunciation of violent and bloody situations that take place today in certain places of the world. Starting from real photographs of the application of Sharia in some countries (taken from the media), they have been modeled on the traditional scale but with a different semantic charge, since the two narratives have a religious component (although with perspectives opposite). Stoning, flogging, hanging, mutilation, in a setting similar to that of traditional nativity scenes. Places where executions of women and homosexuals take place due to the application of Sharia. Following the steps of Goya, it has not been my intention to sweeten the facts, but to stick faithfully to the tragic reality of them. With this work I do not offend anyone, I do not invent, I do not make fun, I do not make fun, I do not think I’m superior, I’m not denigrating. I only paint, sculpt, stage or photograph real images published by newspapers and broadcast televisions. Is it going to turn out that artistic reproduction is more dangerous than the real photo from which it starts?

durero10@gmail.com

@javier.velasco

Date

marzo 17, 2018

Category
Arte, Dibujos, Fotografía

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies , pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies