Dani Amorós

About This Project

Ophelia

Dani Amorós

Com a símbol de la concepció de l’amor romàntic en la nostra cultura, Ophelia fou encarnada en la performance per un individu de naturalesa queer, coercit a assumir el paradigma femení. Vestit com Loïe Fuller, mitjançant una dansa i reproduint l’acció que narra la Cançó de la Vida, desvirtua el poder del principi de la dominació masculina, sobre l’ideari de la feminitat que aquest ha construït. Així mateix, anihila les necessitats que projecta sobre aquesta figura femenina, de trobar la plenitud en el seu oposat, és a dir, en el model de relació dual que el seu dogma planteja. Per contra, la performance ressignifica aquesta idea de les relacions amoroses basades en els pilars de la dominació i la submissió, des del poder del subjecte sobre la seva pròpia existència com un possible camí cap a la plenitud, l’harmonia, l’ alliberació, l’apoderament. Realitzada a s’Avenc de Son Pou i a Cala Varques, Mallorca.

danielovesthesodomites.com

 

Ophelia

Dani Amorós

Como símbolo de la concepción del amor romántico en nuestra cultura, Ophelia fue encarnada en la performance por un individuo de naturaleza queer, coercido en asumir el paradigma femenino. Vestido como Loïe Fuller, mediante una danza y reproduciendo la acción que narra la Canción de la Vida, desvirtúa el poder del principio de la dominación masculina, sobre el ideario de la feminidad que éste ha construido. Asimismo, aniquila las necesidades que éste proyecta sobre esta figura femenina, de encontrar la plenitud en su opuesto, es decir, en el modelo de relación dual que su dogma plantea. Por el contrario, la performance resignifica esta idea de las relaciones amorosas basadas en los pilares de la dominación y la sumisión, desde el poder del sujeto sobre su propia existencia como un posible camino hacia la plenitud, la armonía, la liberación, el empoderamiento. Realizada en Avenc de Son Pou y en Cala Varques, Mallorca.

danielovesthesodomites.com

 

Ophelia                                                                                   

Dani Amorós

As a symbol of the conception of romantic love in our culture, Ophelia was embodied in the performance by an individual of a queer nature, coerced into assuming the feminine paradigm. Dressed as Loïe Fuller, through a dance and reproducing the action narrated by the Song of Life, she distorts the power of the principle of male domination, over the ideology of femininity that he has built, annihilating the needs that he projects on this figure. feminine, to find fullness in its opposite, that is, in the model of dual relationship that its dogma raises. On the contrary, performance redefines this idea of love relationships based on the pillars of domination and submission, from the subject’s power over his own existence as a possible path to fullness, harmony, liberation, empowerment. Made in Avenc de Son Pou and in Cala Varques, Mallorca.

danielovesthesodomites.com

 

Fotogrames del videoart Ophelia. Performance. 2017. Vídeo (mono). Durada variable https://vimeo.com/256124829 Residència a la Fundació Miró Mallorca en col·laboració amb l’IEB. Artista Performer: Daniel Amorós. Videògraf: Carlos Torrico

 

 

 

 

Category
Performance, Vídeo

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies , pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies